PDF: Noveller

november 4, 2023 Förlag DIKKO 0

Alla våra PDF-böcker är gratis att läsa och skriva ut. Det man inte får göra är att ta dem till ett tryckeri och trycka nya […]

Vi vill höra vad du har att berätta

oktober 25, 2023 Förlag DIKKO 0

”Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna” (Antigypsyist homophobia andLGBTIQ Roma rights in the Nordics) received funding from NIKK (Nordisk information för kunskap om […]

Förlag DIKKO har varit i Norge

september 28, 2023 Förlag DIKKO 1

22 september var Britt-Inger Hedström Lundqvist från förlag DIKKOs redaktion i Norge. Där mötte Solvor Mjøberg Lauritzen upp och en hektisk dag av möten och […]