Silent book – Romani chib

maj 22, 2024 Förlag DIKKO 1

Boken “Silent book – romani” är en bok för alla åldrar men främst för de yngsta, boken vill stärka, utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas […]

Romska och resande studenter i Norden

december 12, 2023 Förlag DIKKO 0

Romer och resande/romanifolk/tatere har status som nationella minoritet i tre av de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland. Projektet ”Romska och Resande studenter i Norden” […]

Queer Roma i Norden

juni 22, 2023 Förlag DIKKO 1

”Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna” (Antigypsyist homophobia andLGBTIQ Roma rights in the Nordics) received funding from NIKK (Nordisk information för kunskap om […]