Föreläsningar

Behöver du/ni få inspiration eller fylla kunskapsförrådet med fokus på förståelse? Några exempel på föreläsningar hittar du nedan, vi skräddarsyr också föreläsningar på förfrågan. Alla föreläsare går att boka tillsammans eller var för sig.

Britt-Inger Hedström Lundqvist

Foto Anna-Karin Drugge

Britt-Inger föreläser om:

Britt-Inger går att boka till:

 • Föreläsningar till allmänheten
 • Föreläsningar till personal som arbetar med barn och ungdomar
 • Workshop
 • Paneldebatter

Att störa homogenitet, från youtube
Mycket av de fördomar och kränkningar mot romer beror på okunskap, från youtube
Ame Maladjuvas (Möte med) Britt-Inger SVT
Svensk resande/romsk historia från dåtid till nutid (English subtitles) från youtube

Britt-Inger är ansvarig utgivare för magasin DIKKO och finns med i redaktionen för förlag DIKKO

Kontaktuppgifter:
britt-inger@dikko.nu
Telefon: 076 844 51 61


Linda Lundqvist 

Har under flera år föreläst om bemötande, “arga barn” och NPF utifrån egen och arbetsrelaterad erfarenhet. Hon är återkommande anlitad av Umeå universitet för att föreläsa i ämnet och har arbetat med människor i utanförskap större delen av sitt arbetsliv.

Linda föreläser om:

 • Förlag DIKKO, ett sätt att lyfta minoriteter, FEMINIQA – Berättelser om motstånd
 • Magasin DIKKO, från gatutidning till nätmagasin
 • Att arbeta med ungdomar på institution
 • NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ur flera perspektiv
 • Ett annorlunda sätt att tänka, agera och reagera
 • Arga barn, lågaffektivt bemötande

Linda går att boka till:

 • Föreläsningar till allmänheten
 • Föreläsningar till personal som arbetar med barn och ungdomar
 • Workshop
 • Paneldebatter

Läs hennes artikel om NeuroTypiska Personer (förkortat NT, eller NTP) och “Dålig attityd kan faktiskt vara rimlig attityd” om  suicid och psykisk ohälsa bland unga autister med hög begåvning.

Linda är chefredaktör för magasin DIKKO och finns med i redaktionen för förlag DIKKO

Kontaktuppgifter:
linda@dikko.nu
Telefon: 076 844 51 61


Jennie Jakobsson: Den ofrivillige aktivisten

Jennie Jakobsson har jobbat inom barnomsorg och skola i många år. Hon har utbildat sig till socialpedagog och är ensamstående mamma till 4 barn med NPF-diagnoser som nu är i tonåren. Har lång erfarenhet av samarbete med kvinnojourer, socialtjänsten, BUP, vården, skola, mm och har en förmåga att se saker med humor och bjuder på sig själv. Hon föreläser vad som ledde till hennes 11- åriga barns självmord, en förälders frustration och samhällets svek.

Jennie har också varit gäst i TV4 morgonsoffan där hon pratade om sin 11-åriging som tog sitt liv. Och att de ”ville ha hjälp”. Jennie använder sina livserfarenheter, sina utbildningar och den kunskapsbank som hon byggt upp under årens lopp för att dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa andra.

Jennie föreläser om:

 • Sin erfarenhet av att ha ett barn som tagit livet av sig.
  Hur ser samhällets insatser ut?
 • Psykisk ohälsa bland barn, vilka signaler ska man uppmärksamma.
  Vad behöver vi göra för att hjälpa barnen
 • Att vara förälder till barn med NPF-diagnoser
  Du är inte ensam

Jennie går att boka till:

 • Föreläsningar till allmänheten
 • Föreläsningar till personal som arbetar med barn och ungdomar
 • Workshop
 • Paneldebatter

Jennie blev året Västerbottning 2022.

Det är märklig känsla att mina val det här året efter Brynas död har påverkat så många! Fast någonstans vet jag ju hur många som kämpar. Det är ett svårt ämne och det har märkts väldigt tydligt. Vi som vuxna vill gärna tro att om vi inte pratar om det så finns det inte! Samtidigt har vi många unga som tror att de är ensamma om att må dåligt! Vi vuxna måste göra bättre!!

Jennie är en av medskribenterna i FEMINIQA – Berättelser om motstånd, en antologi av kvinnor och icke-binära personer om aktivism/motstånd

Kontakt: Britt-Inger Hedström Lundqvist
Mail: britt-inger@dikko.nu
Telefon: 076 844 51 61

Om inte annat överenskommits utgår vi från författarförbundets arvoden för alla föreläsningar, plus reseersättning och eventuella övernattningar