Föreläsningar

Behöver du/ni få inspiration eller fylla kunskapsförrådet med fokus på förståelse? Några exempel på föreläsningar hittar du nedan, vi skräddarsyr också föreläsningar på förfrågan.

Britt-Inger Hedström Lundqvist är utbildad etnolog och föreläser om:

Minoriteten romer. De fem olika grupperna

Att störa homogenitet, från youtube
Mycket av de fördomar och kränkningar mot romer beror på okunskap, från youtube
Ame Maladjuvas (Möte med) Britt-Inger SVT
Svensk resande/romsk historia från dåtid till nutid (English subtitles) från youtube

Pedagogik, metod och utveckling

Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch. Metodboken hur Dinglarens väg – Vorsnos drom blev till.
En klassresa, från arbetare till etnolog med ett resandeperspektiv:
Bland bananskal, betyg och högskolepoäng – en Lundqvistskas bildningsresa
Magasin DIKKO, från gatutidning till nätmagasin
Att arbeta med ungdomar på institution

Kontaktuppgifter:
britt-ingr@dikko.nu
Telefon: 076 844 51 61


Linda Lundqvist 

har under flera år föreläst om bemötande, “arga barn” och NPF utifrån egen och arbetsrelaterad erfarenhet. Hon är återkommande anlitad av Umeå universitet för att föreläsa i ämnet och har arbetat med människor i utanförskap större delen av sitt arbetsliv.

Att arbeta med ungdomar på institution
NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ur flera perspektiv
Ett annorlunda sätt att tänka, agera och reagera
Arga barn, lågaffektivt bemötande
Magasin DIKKO, från gatutidning till nätmagasin

Läs hennes artikel om NeuroTypiska Personer (förkortat NT, eller NTP) och “Dålig attityd kan faktiskt vara rimlig attityd” om  suicid och psykisk ohälsa bland unga autister med hög begåvning.

Kontaktuppgifter:
linda@dikko.nu
Telefon: 076 844 51 61