Projektet Queer Roma i Norden och tillverkning av tygpåsar

Vi har precis fått en uppdatering från Sigmund i Norge som visar att tillverkningen av våra tygpåsar fortsätter som planerat. Dessa snygga påsar tillverkas av FAIR & SQUARE

Läs mer om projekt Queer Roma i Norden HÄR eller om du har du en berättelse du vill dela med dig av så kan du kontakta:
Arman Heljic, arman.heljic@gu.se
Solvor Mjøberg Lauritzen, solvor.m.lauritzen@mf.no

”Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna” (Antigypsyist homophobia and LGBTIQ Roma rights in the Nordics) har fått medel från NIKK (Nordisk information för kunskap om kön).)

Arman Heljic, Södertörns högskola, Sverige och Solvor Mjøberg Lauritzen, MF vitenskapelig høyskole, Norge tar fram boken ”Queer Roma i Norden” tillsammans med Finland och det romska Förlaget DIKKO, Sverige.