Silent book – Romani chib

Boken “Silent book – romani” är en bok för alla åldrar men främst för de yngsta, boken vill stärka, utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas språk, kultur och kulturarv. Den Romska kulturen, särskilt dess språket, håller tyvärr på väg att försvinna, och flera av de olika varianterna av romani chib är starkt hotade.

Silent book – romani chib har inte beviljats några medel utan är en bok som görs i ett samarbete mellan förlag och magasin DIKKO, GRIF och RUNG och en hel massa ideellt arbete. Förlag DIKKO vill skapa och publicera böcker som vi anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten samt jobba för revitaliserande av språket romani och Silent book – romani chib anser vi är en sådan bok.

Boken tar sitt avstamp i sagan om Guldlock och de tre björnarna, sagan blev känd efter år 1837 när poeten Robert Southey skrev prosa på den, även om den troligen baserade sig på en ännu äldre berättelse. Britt-Inger Hedström Lundqvist och Johanna Olsson har ombearbetat den gamla sagan till att bli en ny och helt annorlunda saga som handlar om en pojke och en flicka. De båda barnen går in skogen där hittar fram till ett hus. Huset står tomt, men det tillhör en hund, en katt och en höna. Man får följa barnen när går på upptäcktsfärd i huset och när husets ägare kommer hem.

Språket

Boken kommer att fylla detta gap och kan användas som pedagogiskt material i skolor, fritidsverksamheter och förskolor. “Silent books” kan genom att den inte begränsar läsandet till att hålla sig till givna ord utan uppmuntra användandet av romani chib som ett komplement i berättandet av sagan. På det sättet förs språket vidare och väcker en naturlig nyfikenhet hos de barn, både till läsandet i sig, kulturen och för språket. Ordlistor som är kopplade till illustrationerna kommer finnas med på varieteterna, resanderomani, gurberti och arli.

Vi tror därför att en ”silent book” är ett enkelt sätt att ge många möjligheter till att ta del av den Romska kulturen och språket. Det är nog till och med så att böckerna även kommer uppskattas av andra grupper än Romer, såsom till exempel förskolor där man ibland inte har ett gemensamt språk. Genom bilderna har människor från olika delar av världen eller med olika språk en möjlighet att samlas kring en gemensam läsning. Även de som inte har läskunskaper kan berätta en saga med en “silent book” som underlag. 

En ”silent book” har potentialen att öka tillgängligheten till den Romska kulturen och språket för en bredare publik. Denna typ av bok kommer att ha en betydande roll inom den nationella kulturpolitiken eftersom den inte är begränsad till en specifik grupp eller ett språk, vilket gör den användbar för många. Innehållet i boken kommer att återspegla den Romska kulturen och därigenom fungera som ett medel för att öka representationen av den Romska kulturen inom litteraturen.

Boken är ett samarbete mellan DIKKO, GRIF och RUNG. Översättare är Valeria Redjepagic, Linda Lundqvist och Sonny Carlsson.

Illustratör:
Emil Carlsson

Förlag DIKKO forlagdikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Johanna Olsson & Linda Lundqvist
Förlag DIKKO 2025
FÖRFATTARE Stellan Beckman
ILLUSTRATÖR: Emil Carlsson
LAYOUT Förlag DIKKO
ISBN 978-91-527-8830-1

Här kan du läsa mer om vårt förlag

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Följ Förlag DIKKO Facebooksida så får du snabbt de senaste uppdateringarna.

Att publicera böcker, skapa gratis PDF-böcker, ta fram utställningar eller spel kostar pengar därför använder förlaget sig av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet.
Förlag DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046
IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

Redaktionen förlag DIKKO
forlag@dikko.nu

1 trackback/pingback

  1. Förlag DIKKO planerar för två nya böcker och hyllar möjliggörarna - Magasin DIKKO

Kommentarer är stängda.