Förlag DIKKO

Förlag DIKKO startade i början av 2022 som en avknoppning av Magasin DIKKO. Förlag DIKKO är helt fristående från tidningen även om förlaget befinner sig under DIKKOs tak. Förlaget vill uppmuntra till skrivande. Förlaget har som mål att hjälpa personer som vill ge ut litteratur med en berättelse som annars, kanske, inte kommit läsarna till godo. Vi kommer också ta initiativet till att skapa och publicera böcker som vi anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten.

Under AKTUELLT hittar ni det som är på gång, böcker som är i planeringsstadiet, boksläpp och annat som händer kring förlaget. Under BÖCKER hittar ni de böcker som är färdiga för försäljning.

Viktigt att så många som möjligt kan läsa våra böcker

Vi anpassar texten i våra böcker så att den ska vara lättläst och därmed blir tillgängliga för de som inte har så stor läsvana eller som av andra skäl har svårt med bokformatet. Vi har fått flera kommentarer som bekräftar att vår sätt att skapa layouten fungerar.

Bland andra så skrev Thina Larsson Foss till oss att:
”Jag har försökt lyssna på böcker då läsning alltid varit svårt för mig, men denna (Pappas flicka gör som fan hon vill) har fått mig att vilja ta upp böckerna och läsa, så jag är dig evigt tacksam för detta”

Förlag DIKKO kommer ägna sig åt att trycka böcker som inte når de stora förlagen. Inriktningen handlar om alla minoriteter, med ett litet fokus på minoriteten romer och nationella minoriteter. Vi vill se en mångfald bland de litterära verken som vi kommer trycka. Vi är ett litet förlag och kommer ge ut 1- 3 böcker per år.

Alla böcker som ges ut via förlag DIKKO kommer utformas och ges ut i ett samarbete mellan författaren och förlaget. Vi använder oss av den metod som vi beskriver i metodboken Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch i framtagandet av alla böcker som görs i förlag DIKKOs regi.

Förlag DIKKO och magasin DIKKO integrerar ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan och det genomsyrar vårt arbetssätt på DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen och förlaget att ha fokus på alla minoriteter. Vi inkluderar personer med funktionsvariationer som en naturlig del i vår redaktion och förlag. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet och mot diskriminering och lyfter frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker få ett en bredd bland våra titlar och försöker få en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass både i tidningen och förlag.

I redaktionen för förlaget finns Britt-Inger, Linda och Johanna.

Vi har ytterligare en medarbetare som korrekturläser, nämligen vår ovärderliga Cecilia Hockum.

Att publicera böcker, skapa gratis PDF-böcker, ta fram utställningar eller spel kostar pengar därför använder förlaget sig av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet.
Förlag DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046
IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Gå gärna in och gilla Förlag DIKKO Facebooksida

Redaktionen förlag DIKKO
forlag@dikko.nu