2. Resandefolkets berättelser – Vorsnos Manusch

Bok nummer 2: Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch kostar 250 kronor (inklusive frakt)

Betala via swish 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Skriv in numret på boken/böckerna på inbetalningen och skicka sedan ett mail till forlag@dikko.nu med ditt namn och din adress samt de titlar du betalat för.

Om du betalar från ett annat land så är vår IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395 och
BIC: NDEASESS


Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch är en metodbok där Britt-Inger Hedström Lundqvist, Ann Hellman, Linda Lundqvist och Johanna Olsson (red.) beskriver en metod för att arbeta med minoriteter. Boken är skriven tillsammans med redaktionen och alla resande som skriver om sig själva eller sin historia. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch kommer ges ut av förlag DIKKO och är ett samarbete mellan RUNG, magasin DIKKO, Medborgarskolan i Skellefteå och förlag DIKKO. Kulturrådet har beviljat medel till boken.

Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch

Jag satt ute i solen med en väninna för ett tag sedan. Hon hade träffat några tiggare på stan och ojade sig över hur mycket fattigt folk det finns i vår värld. Vi tyckte det var synd om dem. Då la sig en 90-årig gubbe i samtalet.  

“Förr hade vi tattarna” sa han. ”De knackade dörr, och de var så förslagna så de såg alltid till att komma vid middagstid, när de visste att det fanns mat. Och ni förstår, de skickade alltid fram barnen för att de visste att det är svårare att motstå ett par hungriga barnaögon.” – Gun Lundqvist

Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch innehåller texter av personer som definierar sig som resande. Precis som Dinglarens väg – Vornos drom gjorde. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch handlar om den metod som användes när Dinglarens väg gjordes. I förordet har Jan Selling skrivit texten ”Skrivandet som frigörelse

Om emancipation handlar om att uppnå lika rättigheter som andra i samhället är frigörelse något som går ytterligare ett steg längre. Det handlar om varje människas rätt att uppnå sin fulla potential. Det förutsätter emancipation, men det handlar ännu mer om befrielse från sociala, politiska och kulturella ok, så som patriarkala och antiziganistiska strukturer och attityder. – Jan Selling

Boken är en metodbok med en kort sammanfattning av historien och ett flertal, både långa och korta, berättelser skrivna av Resande. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch och Sagan om Valentin är två av tre böcker som är skriven med temat De ofrivilligt åsidosatta. Den första heter Dinglarens väg – Vorsnos drom.

Metoden synliggör problemen, söker lösningarna, skapar delaktighet och ett ger ett delat
ansvar.
Intersektionellt lösningsfokus är bra i arbetsrelationen mellan chefer/forskare/redaktörer och
de medskapare/medarbetare som finns i olika projekt eller på arbetsplatser.
Metoden passar bra inom alla former av förändrings- och utvecklingsarbete och i projekt som
rör minoriteter eller andra områden som rör sociala frågor, behandling, personal och ledning,
samarbete och samverkan. Arbetssättet öppnar för möjligheten att upplösa gränserna mellan
olika sociala kategorier, såsom kön, etnicitet, ras, sexualitet och klass, för att i stället rikta
uppmärksamheten på hur de konstituerar, intervenerar och transformerar varandra.
Intersektionellt lösningsfokus är ett sätt att tänka och kommunicera och är användbart inom de
flesta områden. Det är en avlastande metod där effekten blir att ansvaret delas på ett
respektfullt sätt. Metoden skapar en känsla av delaktighet vilket gör människor mer benägna
att ta ett större eget ansvar i det sammanhang de befinner sig
. – Redaktionen


Förlag DIKKO dikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist, Ann Hellman,
Linda Lundqvist, Johanna Olsson
Förlag DIKKO 2022
OMSLAGSBILD Malin Andersson
LAYOUT Camilla Ingvarsson
TRYCK Arkitektkopia Skellefteå
ISBN 978-91-527-2325-8

Kulturrådet, RUNG och DIKKO har varit med och finansierat boken.
Gå gärna in och gilla Förlag DIKKO Facebooksida


Dinglarens väg – Vorsnos drom

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*