Böcker

På den här sidan samlar vi de böcker som går att köpa. Om du vill ha mer information om en särskild bok går det att följa länken i bokens titel eller söka upp boken i underrubriken på BÖCKER

Våra titlar

Finns att köpa

1. Sagan om Valentin
ISBN 978-91-527-0022-8

Sagan kommer från det publicerade och opublicerade materialet som kom in till till Dinglarens väg och har sedan omformats till en saga. Därefter är sagan direktöversatt till resanderomani.

2. Resandefolket berättelser – Vorsnos manusch kommer vintern 2022
ISBN 978-91-527-2325-8

Boken kommer berätta om metoden som användes för att genomföra Dinglarens väg Vornos drom och självklart kommer det även denna gång finnas med berättelser skrivna av Resande/Romer.

3. Pappas flicka gör som fan hon vill, av Britt-Inger Hedström Lundqvist kommer under 2023
ISBN 978-91-527-4551-9

Boken är Britt-Inger Hedström Lundqvists livsberättelse där hon delar med sig av sina upplevelser och spridda delar av sitt liv.

4. FEMINIQA – Berättelser om motstånd kommer under 2023
ISBN 978-91-527-4552-6

I vårt urval till boken har det varit viktigt att få en så bred representation som möjligt men ändå behålla fokus på de nationella minoriteterna. De som skriver i antologin kommer vara personer som definierar sig som kvinnor eller är icke-binära. Så förutom de fem nationella minoriteterna som alla är representerade, finns det representation från personer som lever samkönat, transpersoner, icke-binär och några andra personer som på annat sätt utmärkt sig i sin aktivism. Det finns även representation från personer med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer så som ADHD och Autism, samt akademiska aktivister. Flera av de som skriver har dubbla minoritetskap. De som skriver är i åldrarna från drygt 20 till närmare 70 år.

5 Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna kommer slutet 2023

I jämförelse med många länder i Europa och världen har de nordiska länderna kommit långt i kampen för hbtqi-personers rättigheter. Men romska hbtqi-personers rättigheter är ändå insnärjda i ett komplext nät av diskriminering och marginalisering. Lite eller ingen forskning har utförts på denna grupp inom Norden. Projektet utgör ett första steg mot att sätta romska hbtqi-personers livsvillkor på agendan i de nordiska länderna. 

6 Nya resande, av av Stephan Skougaard Carlsson kommer slutet 2023

DIKKO förlag planerar att ge ut Stephan Skougaard Carlssons nya bok ”Nya resande” runt jul 2023. Boken är en självbiografi som slutar med att jag är 15 år och flyttar hemifrån. Den handlar om att vara resande i Malmö för 60 år sedan. Men den handlar också om att vara barn, och att vara annorlunda, att vara nyfiken och impulsiv.

Beställning och Betalning

Bestäm vilken/vilka böcker du vill köpa.

Betala via swish 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Skriv in numret på boken/böckerna på inbetalningen och skicka sedan ett mail till forlag@dikko.nu med ditt namn och din adress samt de titlar du betalat för.

Om du betalar från ett annat land så är vår IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395 och
BIC: NDEASESS

Skriv in numret på boken/böckerna på inbetalningen och skicka sedan ett mail till forlag@dikko.nu med ditt namn och din adress samt de titlar du betalat för.

Tack på förhand och besök oss gärna på Förlag DIKKO facebook-sida