5. Queer Roma i Norden

På gång

Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna (Antigypsyist homophobia and LGBTIQ Roma rights in the Nordics) Queer Roma i Norden, received funding from NIKK (Nordisk information för kunskap om kön).)

Arman Heljic will coordinate the project (on behalf of Södertörns högskola, Sweden) together with Solvor Mjøberg Lauritzen (MF vitenskapelig høyskole, Norway) in cooperation with Finland and the Romani publishing house Förlag DIKKO, Sweden.

Samarbetsparter:
MF vitenskapelig høyskole, Norge
Södertörns högskola, Sverige
Förlag DIKKO, Sverige
Seta, Finland

Kontakt:
Arman Heljic, arman.heljic@gu.se
Solvor Mjøberg Lauritzen, solvor.m.lauritzen@mf.no

We are looking forward to cooperate with Nordic respondents and partners in a pioneering project that aims to map Antigypsyist homophobia in the Nordic countries. More news for potential collaborations will be distributed in a few weeks.

I jämförelse med många länder i Europa och världen har de nordiska länderna kommit långt i kampen för hbtqi-personers rättigheter. Men romska hbtqi-personers rättigheter är ändå insnärjda i ett komplext nät av diskriminering och marginalisering. Lite eller ingen forskning har utförts på denna grupp inom Norden. Projektet utgör ett första steg mot att sätta romska hbtqi-personers livsvillkor på agendan i de nordiska länderna. Projektets syfte är att synliggöra romska hbtqi-minoriteter i Norden och   den diskriminering utifrån flera aspekter som drabbar dem, bland annat genom antiziganistisk homofobi. Resultatet av projektet blir en publikation och en rad offentliga boklanseringar/seminarier i tre nordiska huvudstäder (Helsingfors, Stockholm och Oslo) där romska hbtqi-personer och hbtqi-aktivisters röster görs hörda.

Projektet ger en översikt över god praxis från andra europeiska länder, där rörelser för romska hbtqi-rättigheter har växt fram och synliggjort de utmaningar som dessa grupper möter. Syftet med publikationen är att utrusta organisationer, institutioner och intressenter med relevant kunskap och verktyg som höjer det allmänna medvetandet om de specifika former av diskriminering som drabbar romska hbtqi-personer. På så sätt bidrar insatsen till att skapa en accepterande miljö som värdesätter mångfalden bland romer och hbtqi-personer, som motverkar antiromsk homofobi och som stöder romska hbtqi-personer i deras kamp mot diskriminering och för lika rättigheter i de nordiska länderna. Genom boklanseringarna blir det möjligt att sammanföra relevanta intressenter och säkerställa att kunskapen förmedlas där den behövs.

Detta projekt är finansierat inom ramen för Nordisk LGBTI-fond och Kulturrådet i Sverige har beviljat medel.

Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna

Förlag DIKKO forlagdikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Johanna Olsson & Linda Lundqvist
Förlag DIKKO 2024
REDAKTÖRER Arman Heljic &
Solvor Mjøberg Lauritzen
FOTOGRAF Peter Nylund
OMSLAGSBILD Förlag DIKKO
LAYOUT Förlag DIKKO
ISBN 978-91-527-8828-8