PDF – Lätt fånget

Alla våra PDF-böcker är gratis att läsa och skriva ut. Det man inte får göra är att ta dem till ett tryckeri och trycka nya böcker i syfte att sälja dem eller på annat sätt tjäna pengar på dem.

Förlag DIKKO forlagdikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Johanna Olsson & Linda Lundqvist
Förlag DIKKO 2023
FÖRFATTARE Thomas Karlson
KORREKTURLÄSARE Cecilia Hockum
OMSLAGSBILD Förlag DIKKO
LAYOUT Förlag DIKKO
PDF Förlag DIKKO

1 trackback/pingback

  1. Nu ligger boken ”Lätt fånget” av Thomas Karlsson ut som PDF-bok – Förlag DIKKO

Kommentarer är stängda.