7. Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda

Boken ”Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda” innehåller riktiga vittnesmål/berättelser som gjorts med ungdomar om rasism. Delar av det redaktionella arbetet har bestått av att skapa underlaget för de vittnesmål/berättelser som finns med i boken genom uppsökande verksamhet, transkribering och sammanställning av intervjuerna.

Bok nummer 7: Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda kostar 175 kronor, inklusive frakt.
Betala via swish 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Skriv in numret på boken/böckerna på inbetalningen och skicka sedan ett mail till forlag@dikko.nu med ditt namn och din adress samt de titlar du betalat för.

Om du betalar från ett annat land så är vår IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395 och
BIC: NDEASESS

Förlag DIKKO forlagdikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Johanna Olsson & Linda Lundqvist
Förlag DIKKO 2024
FÖRFATTARE Mirjam Haj Younes
ILLUSTRATÖR O Cisternas
LAYOUT Gilma Sobrino Rada
ISBN 978-91-527-8829-5

Syftet är att skapa en verktygslåda mot rasism som går att använda för att prata om olika former av rasism som vänder sig i första hand till ungdomar. Boken tas fram i ett samarbete mellan Mirjam Haj Younes och förlag DIKKO, den kommer bestå av ett kit som har faktatexter, intervjuer diskussionsmaterial, och en manual.

Materialet är i tre delar där man:

Identifiera rasism
Analysera rasism
Agera mot rasism.

Ungdomarna kommer kunna lära sig om:

Normer, svenskhet
Rasismens historia och dess olika uttryck.

De sex olika kapitlen i publikationen kommer handla om:

Antisemitism 
Antisvart rasism
Antiromsk rasism
Antimuslimsk rasism 
Antisamisk rasism
Antiasiatisk rasism 

I kapitlen  finns riktiga vittnesmål/berättelser från göteborgare som stött på rasism i bland annat skolan.

Publikationen riktar sig i första hand till ungdomar och diskussionsgrupper, men kan även användas av föreningar, i studiecirklar och av skolor som vill diskutera rasism. Publikationens syfte är att synliggöra rasism i Sverige och den diskriminering som finns utifrån flera aspekter. Det kommer även har en utbildningsmanual som visar hur man kan använda boken.

Boken kommer vara ett lättillgängligt material och bli en viktig del i arbetet mot rasism. I ett samhälle där gängrelaterat våld blir mer och mer vanligt kommer det behövas många böcker som ”En antirasistisk verktygslåda”. Så vår tanke med boken är att arbeta för att jobba mot rasism och öka acceptansen för det som verkar och kanske ibland ser annorlunda ut.

Boken görs inte med ett ekonomiskt intresse utan kommer endast kosta en symbolisk summa. Det man kan se i vårt samhälle nu, där lagar om anmälningsplikt på allvar diskuteras, är att toleransen mot det som avviker krymper. I tider som dessa behövs det material för att överbrygga de hinder och den intolerans som ett intolerant samhällsklimat skapar. Därför tror vi att det här materialet kan göra skillnad och skapa en debatt om vad som är rätt och fel.

Kulturrådet och Olof Palmes minnesfond har beviljat medel till boken. Boken tas fram i ett samarbete mellan författaren, DIKKO och Sensus.