I höst kommer den nyskrivna boken ”Bilden av det finska” – En essä-samling av Stellan Beckman

En nyskriven essäsamling av Stellan Beckman som kommer hösten2024

Hur representeras finskhet i Sverige? Etnologen Stellan Beckman försöker besvara frågan i dessa essäer. Från uppslagsverk och ordböcker till tidningsartiklar och film tar han läsaren genom representationen av finskhet. Här behandlas allt från den knivbärande finnen till muminmuggar. Bakgrunden till slangord som finnkoling, finnjävel och finnpajsare likaså. Är allt detsamma som för 100 år sedan i Sverige och bilden av finskhet eller har någonting förändrats?

Boken görs i samarbete mellan DIKKO och RUNG. Bilden av det finska har inte beviljats några medel utan är en bok som görs i ett samarbete mellan förlag och magasin DIKKO och RUNG och en hel massa ideellt arbete. Förlag DIKKO vill skapa och publicera böcker som vi anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten Bilden av det finska anser vi är en sådan bok.

Förlag DIKKO forlagdikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Johanna Olsson & Linda Lundqvist
Förlag DIKKO 2024
FÖRFATTARE Stellan Beckman
OMSLAGSBILD XXXXXXXXX
LAYOUT Förlag DIKKO
ISBN PDF 978-91-527-8827-1