Romska och resande studenter i Norden

Romer och resande/romanifolk/tatere har status som nationella minoritet i tre av de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland. Projektet ”Romska och Resande studenter i Norden” syftar till att för första gången underlätta möten mellan romer och resandestudenter i Norden. Vår erfarenhet talar för att detta kan stärka studenterna, några av de mest marginaliserade och osynliga studenterna i Norden.

Anmäl dig till höstens Romska- och Resande studentmöte i Norge

Nu är det första mötet i Stockholm, Sverige klart och nu planerar vi för möten för de danska och norska studenterna till hösten 2024. Tveka inte att ta kontakt med oss om du är intresserad av att vara med. Vi kommer informera mer om de kommande mötena framöver så håll utkik!

Romer och resande är förmodligen några av de grupper som står inför de största utmaningarna i Norden. Det finns ingen forskning eller rapporter som dokumenterar omfattningen av romska och resande studenter i de nordiska länderna, eller som dokumenterar deras erfarenheter av högre utbildning. Däremot finns rapporter om utbildning på lägre nivå. Genom att en del av oss själva har erfarenhet av att vara, fortfarande är, eller har kontakt med romer- och resandestudenter i Sverige, Finland och Norge vet vi att många upplever minoritetsstress och missar möjligheten att diskutera den specifika erfarenhet de har som romer och resande studenter.

Gruppen romska och resande studenter bryter ny mark, banar väg för en hel minoritet, och upplever stora utmaningar relaterade till detta. Trotts detta ges inget specifikt stöd, i något av de nordiska länderna, till denna grupp studenter. I Sverige har det erbjudits utbildningar av modersmålslärare i romani chib och brobyggarutbildning – men båda dessa utbildningar har varit segregerade utbildningar. Kritiska romska studier vid Södertörns högskola har tidigare arrangerad två studentmöten för romska studenter i Sverige, där det kom fram att romska och resande studenter som har tagit ordinära utbildningar på högskolor och universitet har inte fått något extra stöd. Studentmötena var därför mycket uppskattade. 

På CEU i Budapest finns en utbildning för romska studenter från Europa. Det är en ettårig kurs för studenter som har avlagt en kandidatexamen och som önskar fortsätta sina studier. Studenter som gått kursen vittnar om att året har gjort dem säkrare och stoltare över sin romska identitet, att de har fått ett värdefullt nätverk som de tar med sig vidare, att det har utvecklat deras språkkunskaper, och de känner sig mer rustade för vidare studier.  

Något liknande finns inte i Norden. Romer och resande i Norden har också andra utmaningar och möjligheter än till exempel romer i Östeuropa och vi ser därför att det nordiska samarbetet är mycket viktigt. Likheterna mellan nordiske länder gäller bland annat den starka assimileringspolitiken och dess effekter som trauman mellan generationerna, förlust av språk och identitet samt osynlighet. Den nordiska välfärdsmodellen bidrar också till att Romer och Resande i Norden inte lika ofta upplever den absoluta fattigdom som dominerar i till exempel Rumänien och Bulgarien. Samtidigt är romer och resande i Norden en mycket mer heterogena grupp än i många andra länder, både på grund av de olika grupperna med långa band till Norden, och på grund av romer som flytt till eller invandrat till de nordiska länderna under de senaste 30 åren.

Vad projektet handlar om: 

Genom projektet ska vi underlätta nätverkande mellan romska och resande studenter. Det ska vi göra genom att arrangera fyra träffar för romer och resande studenter från Danmark, Norge och Sverige. På nätverksträffarna kommer vi att diskutera utmaningar och möjligheter för denna grupp studenter, samt diskutera hur vi genom ytterligare samarbete kan fortsätta att stärka möjligheten för romska- och resandestudenter att studera. 

Vem projektet riktar sig till: 

Projektet riktar sig till romska- och resandestudenter eller personer som planerar för högre studier och är under 30 år, som studerar vid universitet och högskolor i Norden, eller som just har avslutat sina studier. I mån av plats kan även elever som går på gymnasium vara aktuella.

Syfte: 

Syftet med projektet är att underlätta för romska och resande studenter att mötas och diskutera utmaningar och möjligheter. 

Förväntade resultat: 

Vi vill hålla öppet vilka konkreta resultat som kommer ut av projektet, så att deltagarna kan få så mycket inflytande som möjligt. Möjliga resultat kan vara att samarbeta om att skriva en bok om hur det är att vara romsk och resande student i Norden (Förlag DIKKO kommer söka pengar hos Kulturrådet för detta), skapa ett permanent nätverk för romska-och resande studenter i Norden, göra konkreta insatser för att säkerställa att perspektiven från romska och resande studenter ska höras.

Studentträffarna är ett pionjärarbete och det är först genom träffarna som det blir synligt vad som kan göras härnäst. Några saker vi kommer att diskutera: 

– Hur ska man fortsätta samarbetet över de nordiska gränserna?
– Hur utökar man samarbetet till andra nordiska länder?
– Hur kan deras röster bli tydliga och höras?
– Hur kan Romska elever bli aktiva förebilder för andra barn och unga?

Läs mer om de träffar som varit här:
Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism
Jelena Savic en historia om klass, rasism, styrka, överlevnad och en ryggrad av stål

Samverkanspartners och medfinansiärer: 

RUNG har fått stöd från Nordiska ministerrådets stödprogram Nordisk kulturkontakt Norden 0-30 för projektet ”Romska och Resande studenter i Norden”.

Föreningen RUNG, Sverige, (projektägare)
Nordisk kulturkontakt, Norden
Romano kher, Norge
Taternes Landsforening, Norge
Magasin DIKKO, Sverige
Förlag DIKKO, Sverige
MF vitenskapelig höyskole, Oslo
Plugghästens tjänster, Sverige
Dzuvljano Vas R.D, Sverige/Danmark