Kulturrådet och Olof Palmes minnesfond har beviljat medel till ny bok om rasism

Boken har arbetsnamnet ”Sätt ner foten!” En del i materialet kommer vara de intervjuer som görs med ungdomar om rasism. Delar av det redaktionella arbetet kommer bestå av att skapa underlaget för intervjuerna genom uppsökande verksamhet, transkribering och sammanställning av intervjuerna.

Syftet är att skapa en handbok mot rasism som går att använda för att prata om olika former av rasism som vänder sig i första hand till ungdomar. Boken tas fram i ett samarbete mellan Mirjam Haj Younes och förlag DIKKO, den kommer bestå av ett kit som har faktatexter, intervjuer diskussionsmaterial, (filmer) och en manual.

Materialet är i tre delar där man: Identifiera rasism, Analysera rasism och Agera mot rasism. Ungdomarna kommer kunna lära sig om: normer, svenskhet, rasismens historia och dess olika uttryck. De olika kapitlen i publikationen kommer handla om: afrofobi, antiziganism, antisemitism, islamofobi, antiasiatisk rasism och antisamisk rasism. Publikationen riktar sig i första hand till ungdomar och diskussionsgrupper, men kan även användas av föreningar, i studiecirklar och av skolor som vill diskutera rasism. Publikationens syfte är att synliggöra rasism i Sverige och den diskriminering som finns utifrån flera aspekter. Det kommer även har en utbildningsmanual som visar hur man kan använda boken.

Boken kommer vara ett lättillgängligt material och bli en viktig del i arbetet mot rasism. I ett samhälle där gängrelaterat våld blir mer och mer vanligt kommer det behövas många böcker som ”Sätt ner foten!” Så vår tanke med boken är att arbeta för att jobba mot rasism och öka acceptansen för det som verkar och kanske ibland ser annorlunda ut. Boken görs inte med ett ekonomiskt intresse utan kommer endast kosta en symbolisk summa. Det man kan se i vårt samhälle nu, där lagar om anmälningsplikt på allvar diskuteras, är att toleransen mot det som avviker krymper. I tider som dessa behövs det material för att överbrygga de hinder och den intolerans som ett intolerant samhällsklimat skapar. Därför tror vi att det här materialet kan göra skillnad och skapa en debatt om vad som är rätt och fel.

Kulturrådet och Olof Palmes minnesfond har beviljat medel till boken

Mail: forlag@dikko.nu

2 kommentarer

 1. Bra så bra.
  Astrid Lindgren beskriver gammal svensk racism..eks. hemlösa blev kontrolerat och bestämde ingenting I boendet till Hemlösa. Godset Kathrinehoff i Skåne har namn efter fru Kathrine, där styrde godset, när mannen var I krig i Rusland. Arbetarna där jobbade söndag og på lördagen var där en liten messa…på den tiden var präster också Poliser…
  Kolla racisme i svensk kultur och barnböcker. Det är racisme när modersmålslärare undervisning i skolorna inte är i kommunen. Samer kontroleras 100% av den svenska stat I dag og får inte besöka samer I Norge och Finland.
  Ängelholm kommun har 100% Inte inkluderat minoritets rättigheter.. Romar har ingen minoritets rättigheter där.
  Sverige har en tung historia och det ses I den nationella racisme I dag.
  Diskrimineringsombudsmandem I Sverige kan dokumentera…Resande folk i Sjöbo är et folk där i långa tider…ingen i Sjöbo vet om det.

  • Tack för din kommentar. Vi hoppas att vi alla så småningom kan hjälpas åt med att sprida publikationen så att många kan få lära sig om rasism och hur man ska motarbeta den.

Kommentarer är stängda.