Fotoutställning Queer Roma i Norden

Queer Roma i Norden har beviljats 30 000 kronor av Olof Palmes minnesfond för att skapa en vandringsutställning baserad på foton och berättelser från projektet.

Syfte är att synliggöra Romska hbtqi-minoriteter i Norden och den diskriminering utifrån flera aspekter som drabbar hbtqi-personer, bland annat genom antiziganistisk homofobi. Syftet med publikationen och vandringsutställningen är att utrusta organisationer, institutioner och intressenter med relevant kunskap och verktyg som höjer det allmänna medvetandet om de specifika former av diskriminering som drabbar Romska hbtqi-personer.

Fotograf i projektet är Peter Nylund. Han jobbar idag som fotograf och konstnärlig forskare oh är för närvarande baserad i Göteborg, Sverige. Från en utbildningsbakgrund i statsvetenskap och i konst, kombinerar Peter de två disciplinerna och i sin forskning för att förhöra den fotografiska bildens representationspolitik. Han försöker undersöka möjligheterna med att använda konsten som ett instrument för att bygga gemenskap, och att konstruera motberättelser mot assimilationspolitik.

Foto Peter Nylund
aroguegentleman@gmail.com

Utställningen kommer distribueras runt i ett samarbete med studieförbundet Sensus (vi återkommer med mer information om detta när det är dags). Information om utställningen kommer återfinnas under fliken UTSTÄLLNINGAR när den är klar.

Projekt är finansierat inom ramen för Nordisk LGBTI-fond. Kulturrådet i Sverige har beviljat medel och nu har även Olof Palmes minnesfond bidragit till att öka kunskapen om Romska hbtqi-minoriteter i Norden. Medfinansiärer är DIKKO och RUNG.

Arman Heljic will coordinate the project (on behalf of Södertörns högskola, Sweden) together with Solvor Mjøberg Lauritzen (MF vitenskapelig høyskole, Norway) in cooperation with Seta, Finland and the Romani publishing house Förlag DIKKO, Sweden.

Samarbetsparter:
MF vitenskapelig høyskole, Norge
Södertörns högskola, Sverige
Förlag DIKKO, Sverige
Seta, Finland

Kontakt:
Arman Heljic, arman.heljic@gu.se
Solvor Mjøberg Lauritzen, solvor.m.lauritzen@mf.no