Nyhet: Gratis PDF-böcker på förlag DIKKO

Under rubriken PDF-BÖCKER har vi börjat fylla på med utgivna och outgivna böcker i PDF-format. Böckerna ges ut i ett samarbete mellan förlag DIKKO, magasin DIKKO och föreningen RUNG. Om boken tidigare är utgiven kan samarbetet inkludera andra institutioner, föreningar eller personer.

Alla våra PDF-böcker är gratis att läsa och skriva ut. Det man inte får göra är att ta dem till ett tryckeri och trycka nya böcker i syfte att sälja dem eller på annat sätt tjäna pengar på dem.

De första PDF-böckerna vi publicerar är en antologi med korta berättelser som heter ”NOVELLER” och därefter kommer Thomas Karlssons bok ”Lätt fånget”. Vi kommer fylla på allt eftersom.

Vi har valt att skapa gratis PDF-böcker som en del i de mål vi har satt för förlaget.

  • Vi vill uppmuntra till skrivande.
  • Vi vill vill stimulera läsandet.
  • Vi vill arbeta mot rasism och för mänskliga rättigheter.
  • Vi vill uppmuntra fler att lära sig romani.
  • Vi vill hjälpa människor som vill ge ut sin litteratur så att den kommer allmänheten till godo.
  • Vi vill genom PDF-böckerna hjälpa människor att förverkliga sina drömmar om att få sin bok utgiven.

Har du en bok som ligger och väntar på att bli utgiven? Hör av dig till oss på forlag@dikko.nu om du tror att en PDF-bok via förlag DIKKO kan vara ett alternativ för dig. Det går också att ringa 076 844 51 61 om du vill prata om att ge ut en PDF-bok.

Förlaget hjälper till att skapa en bok från manus – till PDF. Förlaget förbehåller sig att bestämma vilka böcker som ska bli PDF-böcker och publiceras på hemsidan.

Här kan du gå in och se vilka PDF-böcker som finns. Vi fyller på allt eftersom vi skapar nya PDF-böcker.

Kontakta oss på forlag@dikko.nu eller ring 076 844 51 61


Att publicera böcker kostar pengar därför använder vi förlaget sig av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Förlag DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046 märk med PDF

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS