Rundabordssamtal: Är framtiden queer?

Välkommen till ett rundabordssamtal om den queera framtiden, eller vad som möjligen står i vägen för att den ska bli verklighet.

  • Torsdag 9 November
  • 17.30 – 18.30
  • Engelska
  • Röda Sten Konsthall

Diskussionen tar sin utgångspunkt i GIBCA 2023 – forms of the surrounding futures och kommer att beröra frågor som lyfts i biennalens curatoriska tematik av João Laia, konstnärernas verk och den samtida offentliga debatten.

Deltagare: Conny Karlsson Lundgren, Arman Heljic, Sanna Samuelsson, Sarah Hansson – Konstnärlig ledare GIBCA (moderator).

I film, text, bild och performance undersöker Conny Karlsson Lundgren teman kring sociala, politiska och privata identiteter – ofta utifrån en fascination för arkivet som både informationsbärare och kontrollmekanism. Med tvärvetenskapliga metoder omgestaltas alternativa verkligheter och sociala överenskommelser genom erfarenheter, motståndshandlingar, begär och hemliga koder. Karlsson Lundgren är baserad i Stockholm och Hoby Mosse. Han arbetar med Sveriges första hbtqi+monument som planeras stå färdigt i Göteborg 2023 och har en stor övergripande soloutställning på Bonniers Konsthall i Stockholm 2024.

Arman Heljic har en examen i Engelska och Litteratur vid University of Tuzla och en M.A.-examen i Critical Gender Studies vid Central European University. Han har varit aktivist i ungdomsrörelser och HBTQIA-rörelser i Bosnien och Hercegovina, Ungern, Tyskland och Nederländerna. Senaste decenniet har queer-konst och aktivism varit i fokus för hans intresse. Heljic är för närvarande doktorand vid Göteborgs universitet och forskar om romska feministiska och queera samhällen och konst som en form av motstånd i Europa. Han undervisar även i kritiska romanistudier vid Södertörns högskola. Han är djupt engagerad i att bekämpa antiziganism, homo/lesbo/bi/trans*fobi och kampen för akademisk frihet. (Arman Heljic (Södertörns högskola) är också projektledare i projektet Qeer Roma i Norden tillsammans med Solvor Mjøberg Lauritzen (MF vitenskapelig høyskole, Norway) i samarbete med Seta i Finland och det Romska Förlaget DIKKO i Sverige).

Sanna Samuelsson, född 1987, är uppväxt utanför Linköping och bor i Stockholm. Hon har en master i litterär gestaltning från HDK-Valand, har tidigare varit idé- och kritikredaktör på GP, och är verksam som kulturskribent. Mjölkat är hennes debutroman, som nominerades till Prismapriset 2023.