Romska och resande studenter i Norden

december 12, 2023 Förlag DIKKO 0

Romer och resande/romanifolk/tatere har status som nationella minoritet i tre av de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland. Projektet ”Romska och Resande studenter i Norden” […]

PDF: Noveller

november 4, 2023 Förlag DIKKO 0

Alla våra PDF-böcker är gratis att läsa och skriva ut. Det man inte får göra är att ta dem till ett tryckeri och trycka nya […]