Ny bok – En antirasistisk verktygslåda, i slutet av 2024

Boken ”En antirasistisk verktygslåda” innehåller intervjuer som görs med ungdomar om rasism. Delar av det redaktionella arbetet kommer bestå av att skapa underlaget för intervjuerna genom uppsökande verksamhet, transkribering och sammanställning av intervjuerna.

Syftet är att skapa en verktygslåda mot rasism som går att använda för att prata om olika former av rasism som vänder sig i första hand till ungdomar. Boken tas fram i ett samarbete mellan Mirjam Haj Younes och förlag DIKKO, den kommer bestå av ett kit som har faktatexter, intervjuer diskussionsmaterial och en manual. Boken beräknas vara klar under hösten/vintern 2024.

Boken riktar sig till alla som vill samlas för att prata om rasism och vad den innebär och kommer vara ett verktyg i kampen mot att motverka den rasism som finns i vårt samhälle. Materialet kommer först ges ut i bokform, där den kommer säljas till rabatterat pris.

– Det här är en så pass viktig bok att ge ut att vi på förlag DIKKO sätter ”nyttan före nöjet”. Boken kommer tryckas i A4- format för att det enkelt ska gå att kopiera den och den kommer också, så småningom, läggas upp som en gratis PDF- bok på förlag DIKKOs hemsida, meddelar förlaget.

Materialet är i tre delar där man:
Identifiera rasism, Analysera rasism och Agera mot rasism.

Ungdomarna kommer kunna lära sig om:
Normer, svenskhet, rasismens historia och dess olika uttryck.

De olika kapitlen i publikationen kommer handla om:
Afrofobi, antiziganism, antisemitism, islamofobi, antiasiatisk rasism och antisamisk rasism.

Publikationen riktar sig i första hand till ungdomar och diskussionsgrupper, men kan även användas av föreningar, i studiecirklar och av skolor som vill diskutera rasism. Publikationens syfte är att synliggöra rasism i Sverige och den diskriminering som finns utifrån flera aspekter. Det kommer även har en utbildningsmanual som visar hur man kan använda boken.

100 böcker kommer säljas där kommer hela summan skänkas till en förening eller något någon som jobbar antirasistiskt. Vi återkommer med mer information i samband med utgivningen.

Boken kommer vara ett lättillgängligt material och bli en viktig del i arbetet mot rasism. I ett samhälle där gängrelaterat våld blir mer och mer vanligt kommer det behövas många böcker som ”En antirasistisk verktygslåda”. Så vår tanke med boken är att arbeta för att jobba mot rasism och öka acceptansen för det som verkar och kanske ibland ser annorlunda ut.

Boken trycks inte med ett ekonomiskt intresse utan kommer endast kosta en symbolisk summa. Det man kan se i vårt samhälle nu, där lagar om anmälningsplikt på allvar diskuteras, är att toleransen mot det som avviker krymper. I tider som dessa behövs det material för att överbrygga de hinder och den intolerans som ett intolerant samhällsklimat skapar. Därför tror vi att det här materialet kan göra skillnad och skapa en debatt om vad som är rätt och fel.

DIKKO och RUNG är medfinansiärer i boken. Kulturrådet och Olof Palmes minnesfond har beviljat medel till boken.

Följ Förlag DIKKO Facebooksida så får du snabbt de senaste uppdateringarna.

Att publicera böcker, skapa gratis PDF-böcker, ta fram utställningar eller spel kostar pengar därför använder förlaget sig av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet.
Förlag DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046
IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

Redaktionen förlag DIKKO
forlag@dikko.nu