Under 2024 har förlag DIKKO tre nya böcker inplanerade

Vårt lilla förlag, som startade i början av 2022, har gett ut fem böcker. Vi vill så här i början av det nya året tacka alla för visat förtroende. Vi vill också tacka de som fortsatt visar oss förtroendet och som gör att vi kan fortsätta ge ut nya böcker. De böcker som planeras under 2024 är:

Bilden av det finska – en essäsamling av Stellan Beckman

En antirasistisk verktygslåda – av Mirjam Haj Younes

Queer Roma i Norden – en antologi med Arman Heljic och Solvor Mjøberg Lauritzen i redaktionen

2025

Förutom dessa tre som vi vet ska ges ut under 2024 så har vi två böcker till på lut, men de kommer nog först under 2025, så de återkommer vi till.

Förlag DIKKO – året som gått

Förlag DIKKO har blivit det vi i redaktionen ville att det skulle bli, nämligen ett litet banbrytande förlag som gör böcker som uppmärksammar och gör skillnad. Vi sätter berättelserna och människorna i fokus och kommer fortsätta att uppmuntra skrivandet och hjälpa personer som vill ge ut litteratur med en berättelse som annars kanske inte hade kommit läsarna till godo. Förutom att vi ger ut böcker uppmuntrar vi skrivandet via de PDF-böcker vi ger ut. Det är böcker som är gratis och enbart skapade via ideellt arbete.

Under 2023 har vi gett ut Pappas flicka gör som fan hon vill, Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch, FEMINIQA och Nya Resande.

Vi kommer också fortsätta att skapa och publicera böcker som vi anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten, där FEMINIQA är ett exempel på en sådan bok. Sen kommer vi att på vårt sätt, med mycket ideellt arbete och i samarbete med RUNG och magasin DIKKO, fortsätta att skapa revitaliserande språkbad i romani. Under 2023 tryckte vi bland annat upp ett RomaniMemory för de yngsta barnen som en introduktion i språket. RUNG och DIKKO var en del i finansieringen av spelet, sen hade spelet inte blivit verklighet om det inte varit för att fantastiska människor som lade ner massor av ideellt arbete på att utveckla och ta fram spelet. Vi har tidigare (2022) gett ut boken Sagan om Valentin som är skriven på svenska och sedan direktöversatt till resanderomani. De som möjliggjorde den boken var RUNG och DIKKO tillsammans med Kulturrådet som beviljade medel till finansieringen.

Vi kommer under 2024 se över möjligheterna för att göra fler spel i ett revitaliserande syfte. Där är vi i planeringsstadiet och söker medel för finansiering.

DIKKO och RUNG har i samarbete med Sensus tagit fram en vandringsutställning med Samtida och dåtida Resandekonstnärer och hantverkare som kommer att kunna bokas via Sensus i början av 2024 (vi kommer uppdatera sidan med hur man kan boka utställningen så snart det är klart). Dessutom har förlag DIKKO beviljats medel från Olof Palmes minnesfond för att skapa en vandringsutställning kopplat till boken Queer Roma i Norden som beräknas bli klar under 2024.

Det allra senaste projektet som DIKKO är med i är Romska och Resande studenter i Norden som går av stapeln under 2024. RUNG är projektägare och projektet har beviljats pengar av Nordisk kulturkontakt.

Vår största finansiär under 2023 har varit Kulturrådet, som har beviljat medel till flera av våra böcker och Olof Plames minnesfond som beviljat medel till Queer Roma i Nordens utställning och till boken En antirasistisk verktygslåda. Andra som har bidragit ekonomiskt till förlag DIKKOs arbete är magasin DIKKORUNG och alla privatpersoner som skänkt pengar och bidragit med sitt ideella arbete. Ett stort tack till er alla som hjälper oss att göra skillnad.

Väl mött under 2024
Redaktionen

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Följ Förlag DIKKO Facebooksida så får du snabbt de senaste uppdateringarna.

Att publicera böcker, skapa gratis PDF-böcker, ta fram utställningar eller spel kostar pengar därför använder förlaget sig av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet.
Förlag DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046
IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

Redaktionen förlag DIKKO
forlag@dikko.nu