Vi vill höra vad du har att berätta

”Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna” (Antigypsyist homophobia andLGBTIQ Roma rights in the Nordics) received funding from NIKK (Nordisk information för kunskap om kön).)

Läs mer om projektet HÄR

Arman Heljic will coordinate the project (on behalf of Södertörns högskola, Sweden) together with Solvor Mjøberg Lauritzen (MF vitenskapelig høyskole, Norway) in cooperation with Finland and the Romani publishing house Förlag DIKKO, Sweden.

Samarbetsparter:
MF vitenskapelig høyskole, Norge
Södertörns högskola, Sverige
Förlag DIKKO, Sverige
Seta, Finland

Kontakt:
Arman Heljic, arman.heljic@gu.se
Solvor Mjøberg Lauritzen, solvor.m.lauritzen@mf.no

Detta projekt är finansierat inom ramen för Nordisk LGBTI-fond och Kulturrådet i Sverige har beviljat medel.

Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna

Följ oss på Instagram Queer Roma i Norden
eller på Facebook Queer Roma i Norden