Slutord, litteratur, uppsatser och länkar

Mycket blir nytt när en minoritet skriver sin egen historia, utifrån egna erfarenheter. Den här boken har tillkommit i delaktighet och gemenskap, tillsammans med medskaparna och en referensgrupp, som bestått av resande. Så mycket som möjligt av besluten har förankrats i gruppen. Titeln på boken är ett exempel på den demokratiska processen. Alla som ville fick vara med och ge förslag till bokens titel och
det landade i Dinglarens väg – Vorsnos Drom.

Arbetet med Dinglarens väg – Vorsnos Drom har berikat oss som redaktörer. Det har varit en stor ära att få arbeta så nära alla medskribenter och få ta del av deras material. Arbetet med boken har också gett oss ett nytt sätt att skriva och samarbeta med grupper som är »ofrivilligt åsidosatta«.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
Ann Hellman


Litteratur

Eriksson, Bo (2010), Sveriges historia: 1350–1600. Stockholm: Norstedts
Eriksson, John (2009), Min bok om Östmark Eget förlag
Etzler, Allan (1944), Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige: historia och språk. Stockholm: H Gebers förlag
Freud,Jonathan (2006), Romer. Stockholm: Leopard Förlag
Hazell, Bo (2002/2011), Resandefolket. Från tattare till traveller. Stockholm: Ordfront förlag Stockholm
Johnson, Anders (2010), Garpar, gipskatter och svartskallar Invandrarna som byggde Sverige. Stockholm: SNS förlag
Jerlang, Espen (red) (2008), Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber AB
Lindholm, Gunborg A (1995), Vägarnas folk De resande och deras livsvärld. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige
Mansén, Elisabeth (2011), Sveriges historia: 1721–1830. Stockholm: Norstedts
Svanberg, Ingvar (2005), Tusen år av invandring. Stockholm: Dialogos förlag
Svensson, Birgitta (1993), Bortom all ära och redlighet. Tattarnas spel med rättvisan. (Diss), Stockholm: Nordiska museets handlingar 114
Ullenhag, Erik, Grönfors Rosita, Dimiter Taikon Angelina, Nyman Diana, Frankemo Eleonor, Kuzhicov Stefano, Wydow Marian, Halilovic Mujo (2014), Den mörka och okända historien. Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Ds 2014:8 Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet
Welinder, Stig (2009), Sveriges historia: 13000 f.Kr–600 e.Kr. Stockholm: Norstedts
Villstrand, Nils Erik (2011), Sveriges historia: 1600–1721. Stockholm: Norstedts

Uppsatser

Heymowskis,Adam (1955), Om tattare och resande. Uppsala: Uppsala universitet
Lundqvist, Britt-Inger (2010), Stolta och starka. Resandefolket.
Visby: Gotlands högskola.
Lundqvist, Britt-Inger (2011), Liv med motgångar En resandepojks berättelse. Visby: Gotlands högskola.
Wiklander, Ludvig (2013), Resandefolket: Från ökända till okända till erkända. Uppsala: Uppsala universitet.

Länkar

http://www.bohuslansmuseum.se/Vastarvet/Verksamheter/
Bohuslans-museum/Faktasidor/Resandefolket/Varifrankommer-resandefolket/
http://www.britam.org/swedish/Exilhebr%E9erna-i-Europaoch-p%E5-de-brittiska-%F6arna.htm
http://bibliotek.jonkoping.se/web/arena/raskravallerna-1948
http://www.levandehistoria.se/rasism-och-framlingsfientlighet/
rasismens-historia-i-sverige
ne.se
http://www.riktpunkt.se/rp_2009/nr_1_09/01_09_14.htm
Stockholms stads tänkeböcker 1504–1514. Stockholm (1931) Utgivna av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=27743
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-avslojad
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/slaverioch-triangelhandel#
http://sydaby.eget.net/roots/rom.htm