Pappas flicka gör som fan hon vill, av Britt-Inger Hedström Lundqvist kommer i slutet av mars

Pappas flicka gör som fan hon vill” är Britt-Ingers berättelse och hennes upplevelse av spridda delar av sitt liv. Att skriva en självbiografi handlar om att återge den unika upplevelse man själv har haft. Det är aldrig en korrekt beskrivning utan en återblick som ofta är kopplad till olika känslor och upplevelser i kombination. Boken är framtagen av Britt-Inger Hedström Lundqvist i ett samarbete med Johanna Olsson och kommer ges ut av förlag DIKKO och är ett samarbete mellan RUNG, magasin DIKKO och förlag DIKKO. Kulturrådet har beviljat medel till boken.

Beställ boken HÄR

Britt-Inger ser sig som lyckligt lottad som fått växa upp i en så kallad utökad familj med många olika människor som en del av sin vardag. Hennes uppväxt har präglats av humor, sång och allvar, samt att hon växt upp i en familj där kultur och värderingar är präglade av att de tillhör Resandefolket.
Resandefolket är den äldsta och största gruppen i minoriteten Romer där det förutom Resandefolket finns svenska Romer, finska Romer, utomnordiska Romer och nyanlända Romer.


Förlag DIKKO forlagdikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Johanna Olsson & Linda Lundqvist
Förlag DIKKO 2023
FÖRFATTARE Britt-Inger Hedström Lundqvist
OMSLAGSBILD Privat foto
LAYOUT Förlag DIKKO
TRYCK Arkitektkopia Skellefteå

ISBN 978-91527-4551-9