Pressmeddelande: Pappas flicka gör som fan hon vill, av Britt-Inger Hedström Lundqvist

Nu finns ”Pappas flicka gör som fan hon vill” att köpa

Pappas flicka gör som fan hon vill” är Britt-Ingers berättelse och hennes upplevelse av spridda delar av sitt liv. Att skriva en självbiografi handlar om att återge den unika upplevelse man själv har haft. Det är aldrig en korrekt beskrivning utan en återblick som ofta är kopplad till olika känslor och upplevelser i kombination. Boken är framtagen av Britt-Inger Hedström Lundqvist i ett samarbete med Johanna Olsson och kommer ges ut av förlag DIKKO och är ett samarbete mellan RUNG, magasin DIKKO och förlag DIKKO. Kulturrådet har beviljat medel till boken.

Pappas flicka gör som fan hon vill

En klassresa med attityd och tjurskallighet; om norm, etnicitet och identitet.

Britt-Inger ser sig som lyckligt lottad som fått växa upp i en så kallad utökad familj med många olika människor som en del av sin vardag. Britt-Inger har tre barn, den äldsta har skrivit inledningen och den yngsta har skrivit efterordet.

Britt-Ingers uppväxt har präglats av humor, sång och allvar, samt att hon växt upp i en familj där kultur och värderingar är danade av att de tillhör Resandefolket.

Resandefolket är den äldsta och största gruppen i minoriteten Romer där det förutom Resandefolket finns svenska Romer, finska Romer, utomnordiska Romer och nyanlända Romer.

Kapitel 34
Marknaderna, en livsstil och en försörjning  

När jag var strax över tjugotre år skulle jag öppna en liten butik där jag skulle sälja lite kläder och keramik som jag hade tillverkat. Jag fick tag på en lokal, startade bolaget och åkte på en inköpsrunda för att skaffa mig ett lager. När dagen närmade sig för att flytta in i lokalen ringde hyresvärden och sa att han hade haft ett möte med hyresgästerna som satte sig emot att det skulle bli en butik i lokalen, så tyvärr kunde jag inte få hyra lokalen. Där stod jag med mitt nybildade bolag, mitt inköpta lager och ingen lokal. Jag sökte ny lokal men hittade ingen lämplig som skulle passa för ändamålet. Vad att göra?  
 
Jag tog med mig min dotter och började sälja ut lagret och keramiken på marknaderna. Det tog mig två säsonger att sälja ut lagret och få igen pengarna. Jag har efter det ibland återvänt till marknaderna bara för att jag gillar livsstilen och den gemenskap som finns bland marknadsförsäljarna eftersom jag fortsatte att tillverka keramiska alster så hade jag alltid något att sälja. Att vara ute på marknaderna och sälja varor är något som inte varit helt ovanligt bland resande. Förr i tiden användes häst och vagn men i och med bilens entré i samhället ändrades förutsättningarna för resandefolket. I dag är det inte många som flyttar runt utan flertalet bor som majoritetsbefolkningen i hus eller i lägenheter och arbetar med vanliga jobb eller som egna företagare.

Det finns alltjämt de som jobbar som de gjorde förr på marknaderna och som försäljare på sommaren eller med tivoli, även om det inte är lika många längre. Det finns emellertid många som har bisysslor där de handlar med olika saker. I det stora hela är dagens verklighet helt olik gårdagens och därför ser också situationen för resande helt annorlunda ut idag. Trots detta lever många av de gamla strukturerna kvar.  


Det är vanligt bland resande att barnen får smeknamn.
Pappa kallade mig Guldfisken när jag var liten.

Han gjorde det ända tills en väninna till mamma sa:
nu när hon blivit så stor får du börja kalla henne Lutfisken istället.
Efter det kallade han mig inte Guldfisken.


Kontaktperson: Britt-Inger Hedström Lundqvist
telefon: 076 844 51 61
e-post: forlag@dikko.nu
hemsida: forlagdikko.nu

Beställning och Betalning

Bok nummer 3
Pappas flicka gör som hon vill kostar 250 kronor (inklusive frakt)

Betala via swish 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Skriv in numret på boken/böckerna på inbetalningen och skicka sedan ett mail till forlag@dikko.nu med ditt namn och din adress samt de titlar du betalat för.

Beställer du från annat land använd IBAN och BIC

Om du betalar från ett annat land så är vår IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395 och
BIC: NDEASESS


Förlag DIKKO forlagdikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Johanna Olsson & Linda Lundqvist
Förlag DIKKO 2023
FÖRFATTARE Britt-Inger Hedström Lundqvist
OMSLAGSBILD Privat foto
LAYOUT Förlag DIKKO
TRYCK Arkitektkopia Skellefteå

ISBN 978-91527-4551-9

Gå gärna in och gilla Förlag DIKKO Facebooksida