Utställning: Samtycke till att inte vara en enskild varelse

Fotograf: Peter Nylund

Utställningen undersöker mångfalden av identiteter som finns inom det queera romska communityt. Här är identitet inte statiskt, utan en mosaik av erfarenheter, begär och motstånd.

Vernissagen 4 juni: Samtycke till att inte vara en enskild varelse – Peter Nylund

En del av West Pride 2024.
Datum: Tisdag 11 juni Kl. 00:01–23:59
Utställningen pågår fram till 8 september 2024.
Arrangör: Kulturhuset Blå Stället
Kostnad: Gratis

OBS! Plats: Hammarkullen Konsthall.
Utställningen följer spårvagnshållplatsens öppettider.

Utställningen, Samtycke till att inte vara en enskild varelse, vittnar om den mångfacetterade erfarenheten hos en grupp som ofta bortses ifrån och marginaliseras. I skärningspunkten mellan queerness och romsk identitet i den nordiska kontexten vill denna utställning inte avbilda och dokumentera utan bidra till en blick in i identitetens, självskapandets och motståndets snårigheter.

Samtycke till att inte vara en enskild varelse undersöker rörligheten och mångfalden av identiteter som finns inom det queera romska communityt. Här är identitet inte statiskt; det är en mosaik av samverkande erfarenheter, begär och motstånd. Varje porträtt, citat och videoklipp som presenteras fungerar som ett vittnesmål om en vägran att begränsas av rådande förenklande berättelser eller förväntningar.

Utställningen är skapad av fotografen Peter Nylund och har utvecklats tillsammans med forskningsprojektet ”Queer roma i norden”, genomfört av forskare från Södertörns högskola och MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Utställningen fungerar som en förlängning av den akademiska undersökningen av levda verkligheter hos queera romer i de skandinaviska länderna.

I hjärtat av denna vidare utforskning ligger konceptet Romafuturism – ett koncept myntat av konstnären Mihaela Dragan @kali.mihaela som utmanar dominerande berättelser genom att föreställa sig alternativa framtider rotade i romsk kultur, historia och fantasi. Genom konceptet Romafuturism bjuds vi in i en värld där det förflutna, nutid och framtid förenas, vilket erbjuder en omgestaltning av vad det innebär att existera både som rom och queer i den nordiska landskapet.

Utställningen produceras av @blastallet och innehåller AI genererade fotografier, porträtt av @aroguegentleman samt verk av @jelenasomething och @aracialecio

Utställningen kommer också att presentera ett program med workshops och samtal efter sommaren