Föreläsning på Kärngården i Umeå tisdagen den 9 april om Kultur, Identitet och Böcker

Britt-Inger Hedström Lundqvist kommer prata om hur det är att tillhöra en minoritet och på vilket sätt det arbete som görs är viktigt för kulturen och hur det är kopplat till identitet.

Britt-Inger tillhör Resandefolket, den största och äldsta gruppen i minoriteten romer. Idag arbetar hon med magasin och förlag DIKKO som båda har inriktningen minoriteten romer, mänskliga rättigheter och antirasism. Förutom det finns hon med i styrelsen för resandeföreningen RUNG som är en förening som funnits sedan 2013.

Under dagens föreläsning berättar Britt-Inger om det arbete som DIKKO och RUNG gör för att bevara språket romani, synliggöra minoriteten och minska den antiziganism som finns i vårt samhälle mot minoriteten romer.

Evenemanget är gratis.
Begränsat antal platser – kom i tid.

Evenemang av Kärngården Träffpunkt café & secondhand och Studieförbundet Vuxenskolan Umeå

Renmarkstorget 11, 90326 Umeå, Sweden