Dinglarens väg – Vorsnos drom

Dinglarens väg – Inledningen
Sveriges historia – ett resandeperspektiv
Resandekulturen lever – Bo Hazel
Berättelser om livet som resande – Åsa Trollälven
Berättelser om livet som resande – Hugo Lindbergh
Berättelser om livet som resande – kort berättelse
Berättelser om livet som resande – Nathalie Rommestam
Berättelser om livet som resande – Thomas Larsson
Berättelser om livet som resande – Kurt Magnusson
Berättelser om livet som resande – kort berättelse, Silverkryckan
Berättelser om livet som resande – Curre Johansson
Berättelser om livet som resande – Gun Lundqvist
Så har man försörjt sig
Tankar om framtiden
Slutord

Materialet till Dinglarens väg – Vorsnos drom, är insamlat under olika perioder och av olika personer. Fem av livsberättelserna har Linda Lundqvist samlat in under ett projekt som hon gjorde när hon gick på en projektledarutbildning i Vindelns Folkhögskola. Linda åkte då runt i Sverige, intervjuade och spelade in resande som hon besökte i deras hem. Efter resan sa hon »Jag åkte iväg utan att ha egentlig ekonomisk täckning för det, men jag har sällan känt mig så rik.« Dessa livsberättelser har hon sedan bidragit med i boken och vi vill skänka henne ett extra stort tack för detta. Andra berättelser är tankar runt ett fotografi eller händelse, som Britt-Inger Hedström Lundqvist tidigare samlat in, berättelser som är nedskriva av resande själva.

Dinglarens väg – Vorsnos Drom
De ofrivilligt åsidosatta
redaktörer
Britt-Inger Hedström Lundqvist
Ann Hellman