Dinglarens väg – Inledningen

Inledning

Vi har valt att använda ordet »tattare« i så liten utsträckning som möjligt. När ordet används har det satts inom citationstecken för att visa respekt för alla de som tar avstånd från ordet. För att markera att Resandefolket är i fokus i denna bok har vi genomgående valt att stava ordet Resandefolk med versal begynnelsebokstav. Det är många som har medverkat till denna bok. Skribenterna är medskapare och det fundament vilket boken vilar på. Medskapandet bär boken framåt. I den här boken skriver Resandefolket sin egen historia, berättelserna är deras egna ord och verklighet. De ord som förekommer på romani har i första hand översatts så de stämmer överens med vad medskaparna anser att de betyder. I arbetet med berättelserna har det inkräktats så lite som möjligt i medskaparnas skildringar.

Boken vilar på tre ben, historiken, berättelser och framtiden. Det finns inga anspråk i boken på att förmedla den enda sanningen. Historien och berättelserna i boken är en del i det pågående pussel som läggs av minoriteten romer/Resandefolks nutid och historia. I arbetet med boken har det legat stort fokus på att lyssna, kommunicera och respektera för att skapa och behålla ett förtroligt samarbete. Det har funnits individanpassade lösningar utifrån medskaparnas önskemål och den ena lösningen har inte varit den andra lik. Transparens är en annan sak som har varit viktig i arbetet med boken. Medskaparna har haft insyn i bokprocessen och delar av de texter som de andra delat med sig av.

Materialet är insamlat under olika perioder och av olika personer. Fem av livsberättelserna har Linda Lundqvist samlat in under ett projekt som hon gjorde när hon gick på en projektledarutbildning i Vindelns Folkhögskola. Linda åkte då runt i Sverige, intervjuade och spelade in resande som hon besökte i deras hem. Efter resan sa hon »Jag åkte iväg utan att ha egentlig ekonomisk täckning för det, men jag har sällan känt mig så rik.« Dessa livsberättelser har hon sedan bidragit med i boken och vi vill skänka henne ett extra stort tack för detta. Andra berättelser är tankar runt ett fotografi eller händelse, som Britt-Inger Hedström Lundqvist tidigare samlat in, berättelser som är nedskriva av resande själva.

I kapitlet om framtiden har alla fått orden »framtid« och »resande« att förhålla sig till i sina egenhändigt skrivna texter. Två personer i framtidskapitlet och en i livsberättelserna är anonyma röster. Dessa tre röster finns med eftersom anonymiteten är en faktisk del av resandekulturen än idag. Berättelserna är arkiverade för framtiden i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, inom Institutet för språk och folkminnen. Det är viktigt att tänka på att en berättelse aldrig beskriver den exakta historiska händelsen utan återger människan i förhållandet till händelsen. Berättelserna är alltid det som informanterna tycker är viktigast att berätta. En berättelse påverkas också av ny information men även av de frågor eller ord som intervjuaren ger eller ställer.

Ett stort tack till alla som skrivit i boken eller på annat sätt är namngivna i boken.
Tack också till:
Ronny Andreasson
Johanna Bartholdsson
Per-Henrik Bartholdsson
Kristina Lindholm vid Bohusläns museum
BrA konsult AB
Åke Häggström
Institutet för språk och folkminnen
Laxå hem
Lillemor Lindberg
Bosse Lundqvist
Resandeföreningen RUNG
Resandekartan / Bodil Andersson


Britt-Inger Hedström Lundqvist
Ann Hellman

1 trackback/pingback

  1. Dinglarens väg – Vorsnos drom – Förlag DIKKO

Kommentarer är stängda.