Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch kommer som PDF-bok 1 augusti

Resandefolkets berättelser - Vorsnos manusch

Förlag DIKKOs redaktion har beslutat att vis ska lägga upp vissa utgivna böcker som gratis PDF-böcker. Och föst ut blir Resandefolkets berättelser som kommer 1 augusti.

Fram tills PDF-boken läggs upp på förlagets hemsida kommer vi publicera några av berättelserna i magasin DIKKO och först ut är Resandefolkets berättelser – Bussen till Paris. Mycket läsnöje!

Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch innehåller texter av personer som definierar sig som resande. Precis som Dinglarens väg – Vornos drom gjorde. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch handlar om den metod som användes när Dinglarens väg gjordes. I förordet har Jan Selling skrivit texten ”Skrivandet som frigörelse

Boken är en metodbok och en antologi med en kort sammanfattning av historien och ett flertal, både långa och korta, berättelser skrivna av Resande. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch och Sagan om Valentin är två av tre böcker som är skriven med temat De ofrivilligt åsidosatta. Den första heter Dinglarens väg – Vorsnos drom.

Metoden synliggör problemen, söker lösningarna, skapar delaktighet och ett ger ett delat
ansvar.
Intersektionellt lösningsfokus är bra i arbetsrelationen mellan chefer/forskare/redaktörer och
de medskapare/medarbetare som finns i olika projekt eller på arbetsplatser.
Metoden passar bra inom alla former av förändrings- och utvecklingsarbete och i projekt som
rör minoriteter eller andra områden som rör sociala frågor, behandling, personal och ledning,
samarbete och samverkan. Arbetssättet öppnar för möjligheten att upplösa gränserna mellan
olika sociala kategorier, såsom kön, etnicitet, ras, sexualitet och klass, för att i stället rikta
uppmärksamheten på hur de konstituerar, intervenerar och transformerar varandra.
Intersektionellt lösningsfokus är ett sätt att tänka och kommunicera och är användbart inom de
flesta områden. Det är en avlastande metod där effekten blir att ansvaret delas på ett
respektfullt sätt. Metoden skapar en känsla av delaktighet vilket gör människor mer benägna
att ta ett större eget ansvar i det sammanhang de befinner sig
. – Redaktionen

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*