Pressmeddelande: Resandefolket berättelser – Vornos manusch

Resandefolkets berättelser - Vorsnos manusch

Nu finns Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch att köpa.

Det har varit en lång resa för den här boken, men nu är den i hamn. Vi tackar alla tålmodiga medskribenter i boken.

Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch är en metodbok där Britt-Inger Hedström Lundqvist, Ann Hellman, Linda Lundqvist och Johanna Olsson (red.) beskriver en metod för att arbeta med minoriteter. Boken är skriven tillsammans med redaktionen och alla resande som skriver om sig själva eller sin historia. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch kommer ges ut av förlag DIKKO och är ett samarbete mellan RUNG, magasin DIKKO, Medborgarskolan i Skellefteå och förlag DIKKO. Kulturrådet har beviljat medel till boken.

Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch

Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch innehåller texter av personer som definierar sig som resande. Precis som Dinglarens väg – Vornos drom gjorde. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch handlar om den metod som användes när Dinglarens väg gjordes. I förordet har Jan Selling skrivit en text.

Boken är en metodbok med en kort sammanfattning av historien och ett flertal, både långa och korta, berättelser skrivna av Resande. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch och Sagan om Valentin är två av tre böcker som är skriven med temat De ofrivilligt åsidosatta. Den första heter Dinglarens väg – Vorsnos drom.

Förlag DIKKO använder metoden som beskrivs i Resandefolkets berättelser i genomgående i sitt arbete med förlagets böcker.

Kontaktperson: Britt-Inger Hedström Lundqvist
telefon: 076 844 51 61
e-post: forlag@dikko.nu
hemsida: forlagdikko.nu

Beställning och Betalning

Nr 2. Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch kostar 250 kronor

Betala via swish 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Skriv in numret på boken/böckerna på inbetalningen och skicka sedan ett mail till forlag@dikko.nu med ditt namn och din adress samt de titlar du betalat för.

Om du betalar från ett annat land så är vår IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395 och
BIC: NDEASESS


Förlag DIKKO dikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist, Ann Hellman,
Linda Lundqvist, Johanna Olsson
Förlag DIKKO 2022
OMSLAGSBILD Malin Andersson
LAYOUT Camilla Ingvarsson
TRYCK Arkitektkopia Skellefteå
ISBN 978-91-527-2325-8

Gå gärna in och gilla Förlag DIKKO Facebooksida


Dinglarens väg – Vorsnos drom