Jennie Jakobsson föreläser i Vilhelmina torsdag 9 november

Är du i närheten så missa inte Jennie! Torsdag den 9 november och håller hon sin föreläsning klockan 18:00 i biosalongen på Folketshus, Vilhelmina. Jennie Jakobsson är en av de personer som skriver i antologin FEMINIQA – Berättelser om motstånd, utgivare förlag DIKKO. I sitt kapitel berättar hon om sin upplevelse när hennes 11-åriga barn tog livet av sig.

Under vecka 45 genomförs den så kallade psykeveckan i Västerbotten, och inom Vilhelmina kommun kallar de denna vecka för ”veckan om psykisk hälsa”, där fokuserar de såväl på ohälsa som hälsa, eller vägen vidare.

Veckan om psykisk hälsa är ett samarrangemang mellan ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, Studiefrämjandet, biblioteket, fritidsgården, Attention, Hjärnkoll, Riksteatern Vilhelmina, Riksteatern Västerbotten och Vilhelmina kommun.

HÄR kan du läsa mer om vad som sker under veckan i Vilhelmina.

Psykisk hälsa är, enligt Region Västerbotten, tydligt kopplat till livsvillkor vilket är ett område där många samhällsaktörer har viktiga roller. Regionen arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga insatser för barn och unga är en strategi för att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa genom hela livet. Våldsförebyggande arbete och suicidprevention är andra viktiga områden inom området psykisk hälsa.