För alla FENOMENALA ungar som behöver att VI GÖR NÅGOT – NU!!!

Jennie Jacobsson finns med bland föreläsarna som går att anlita via magasin DIKKO. Hon är också en av medskaparna i antologin FEMINIQA. Hon kommer vara en av föreläsarna den 3 mars 2023 12:00 – 13:00 i Vetenskapens hus på Storgatan 53 i Luleå Storgatan 53.

Jennie Jacobsson ”Den ofrivillige aktivisten”

Hur många fler barn ska behöva dö eller hamna i livslångt utanförskap? 

Föreläsningen är gratis, här kan du föranmäla att du kommer.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar alarmerande och kryper långt ner i åldrarna. Att det är allvarliga brister i samhällets system är något som Ekots granskning av 11-åriga Brynas självmord visar på. https://sverigesradio.se/grupp Samtidigt finns det arbetssätt som bevisligen fungerar och får barn att känna att de får lyckas både i skolan och i livet. Varför lyckas vi då inte bygga in dem i systemet? Är det en omöjlig uppgift, eller finns det faktiskt något konkret som du och jag kan göra för att bidra? 

Är du en av dem som känner att du är nyfiken på hur du kan bidra? 

Då är denna lunchföreläsning för dig. Här får du ta del av två kraftfulla mammor som båda viger sina liv till att göra skillnad för de barn som ofta hamnar mellan stolarna i skolan och i samhället. En föreläsning som kommer att beröra dig inpå skinnet och framkalla både tårar och skratt. Trots det allvarliga ämnet är Annas och Jennies förhoppning att du ska lämna  föreläsningen smittad av deras kraft, stora engagemang och drivkraft. Att du, precis som dem, ser att vi alla är en del av systemet och måste göra allt vi kan – i stort eller smått. För då kan vi bryta en ny bana och göra det som idag kan verka omöjligt. Om vi gör det TILLSAMMANS. 

OBS!! Kom senast 11.30/11.45 och stanna till 13.00!
Föreläsningen startar prick 12.00. Kom därför i tid – senast 11.45.
GRATIS LUNCH  (vegansk soppa, bröd, kaffe/the) – för dig som anmäler dig SENAST TIS 28/2 10.00! För övriga är det självklart möjligt att köpa lunch inne på UNIK och ta med sig in. Kom i god tid!

Eftersom det är ett allvarligt ämne vill vi också att du respekterar att stanna tills föreläsningen slutar och inte går några minuter innan. Är det så att du inte kan vara med hela föreläsningen är det bättre att du följer den digitalt och bokar en digital biljett.

12.00-12.10 Inledning 

12.10-12.30 Jennie Jakobsson – den ofrivilliga aktivisten

12.30-12.50 Anna Tuomas – Fenomenala – en samskapande gemenskap som går på tvären

12.50-13.00 Fenomenala bjuder in till att bryta en ny bana

Den ofrivilliga aktivisten

Jennie Jakobsson är ensamstående mamma till fyra barn med NPF-diagnoser. Under många år har hon jobbat inom barnomsorg och skola. Numera är hon en ofrivillig aktivist i kampen för att inga fler barn ska behöva ta sitt liv för att de inte fått hjälp i tid. Hör henne berätta om vad som ledde till hennes 11-åriga dotters självmord, en förälders frustration och samhällets svek. Vi får också ta del av Jennies sätt att se på saker med humor, den mörka historien till trots. 

Visionär strategisk doer – som bjuder in oss att bryta en ny bana TILLSAMMANS

Anna Tuomas är grundare av föreningen Fenomenala, har arbetat som lärare, rektor och  projektledare och är mamma till en son med ADHD och dyslexi. Hon har konkret erfarenhet av att vända hans skolgång från att vara problematisk till framgångsrik genom att utgå från helheten. Något som gjorde att hon startade föreningen Fenomenala med ambitionen att inga andra föräldrar och barn ska behöva gå igenom det som hennes familj gick igenom. Idag samverkar hon med Anna Borg som tagit fram Nytorpsmodellen, som lyfts fram som en av Sveriges framgångsrikaste arbetssätt för att arbeta med barn/unga som har problematisk skolfrånvaro. De har, tillsammans med skolforskaren och rektorsutbildaren, Monika Törnsén, tagit fram ett koncept för ett utvecklingsprogram för skolteam. Dessutom finns det ett framtaget koncept i form av ett utvecklingsprogram och nätverk för föräldrar till barn med problematisk skolgång. 

Denna lunchföreläsning är startskottet för att samla möjliggörare och samskapare från hela samhället för att ta första stegen att börja bygga in en kultur i samhället där ALLA barn får känna att de lyckas i skolan och livet.