Förlag DIKKO har skapat en web-butik

Här kan du hitta böcker eller den merch som vi designar och säljer på DIKKO.

Gå in och beställ på vår web-butik DIKKO eller bara kolla runt vad som finns.

Förlag DIKKO startade i början av 2022 och är en del av Magasin DIKKOs verksamhet. Vi vill uppmuntra till skrivande. Förlaget har som mål att hjälpa personer som vill ge ut litteratur med en berättelse som annars, kanske, inte kommit läsarna till godo. Vi kommer också ta initiativet till att skapa och publicera böcker som vi anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten.

DIKKO skapar produkter utifrån en Resande och Romsk design kopplat till de böcker som förlaget ger ut och/eller de event som förlaget deltar i. DIKKO erbjuder vackra, smarta och praktiska produkter med inspiration från ett Resande och Romskt arv.

Gå in och kolla på vår web-butik DIKKO kanske hittar du nåt som passar dig.