Queer Roma i Norden

juni 22, 2023 Förlag DIKKO 1

”Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna” (Antigypsyist homophobia andLGBTIQ Roma rights in the Nordics) received funding from NIKK (Nordisk information för kunskap om […]